VZT POTRUBIEVZT potrubie

VZT potrubie a príslušenstvo je určené na prepojenie jednotlivých elementov vzduchotechnických systémov a zariadení.
Prepravuje sa ním vzdušnina s obsahom abrazívnych prachov do teploty podľa druhu použitého materiálu od -20 do 1100°C s pretlakom alebo podtlakom cca od -7 500 do +10 000 Pa.
EKOTECHNA s.r.o. vyrába a montuje širokú škálu potrubia sk. II. a III. v príslušných rozmeroch a parametroch odpovedajúcich vlastnostiam dopravovaného média. Používané materiály pri výrobu sú:
• ocele triedy 11 – konštrukčné ocele s teplotnou odolnosťou do 320°C,
• ocele triedy 14 - kotlové ocele s teplotnou odolnosťou do 400°C,
• ocele triedy 17 – chemicky, antikorózne a s teplotnou odolnosťou
do 1 150°C,
• špeciálne oteruodolné ocele – Hardox, Vautit , Castolin pre abrazívne prostredie.
Súčasti potrubných rozvodov sa vyrábajú a dodávajú ako samostatné montážne diely, ktoré sa spájajú plochými alebo uholníkovými prírubami podľa príslušnej normy a tvoria ho rovné rúry, oblúky, rozbočky, prechody a rozličné príslušenstvo s priemerom DN 100 až DN 5000 mm.
Príslušenstvo VZT potrubia tvoria kompenzátory, tlmiace vložky, regulačné a preklápacie klapky, šupátka, výfukové hlavice, tlmiče hluku, sacie zvony, a iné.
Povrchová úprava výrobkov je realizovaná 1x protikoróznym základným náterom, v prípade doobjednania vrchným náterom podľa výberu, resp. otryskaním pred povrchovou úpravou.

Príruby

Súčasti a diely potrubných rozvodov sa spájajú kruhovými, alebo štvorhrannými prírubami. Príruby sú vyrábané v rozmeroch od 100 do 5000mm.
Kruhové a štvorhranné príruby sa vyrábajú ploche z plochej tyče, alebo uholnikové z L profilu.
- Kruhové príruby do priemeru 110 mm sú pálené
- Kruhové príruby priemeru 110 až 280 mm sú lisované
- Príruby priemeru nad 280 mm sú zakružované
Príruby sú vyrábané podľa normy, na požiadanie zákazníka aj atypické. Dodávame príruby čierne bez povrchovej úpravy, alebo s ochranným základným náterom s možnosťou otryskávania.