TEXTILTakmer každý výrobný proces produkuje do pracovného prostredia tuhé emisie, ktoré sú viac-menej škodlivé a najviac priamo vplávajú na životnosť a spoľahlivosť techniky a v neposlednom rade sú zdrojom znečistenia životného prostredia ako aj zdrojom úniku cenného materiálu.
Na zníženie týchto úletov sú v praxi používané textilné filtračné zariadenia, ktoré za posledných 15 rokov zaznamenali značný vývoj, vrátane vývoja filtračnej konfekcie. Vstupom do EÚ sú dôraznejšie kladené požiadavky na ekologizáciu výrobných procesov. Každý prevádzkovateľ filtračného zariadenia je zo zákona povinný dodržiavať emisný limit stanovený vyhláškou 706/2002 a taktiež všeobecne platí, že akékoľvek vynikajúce filtračné zariadenia potrebujú kontrolu a servis.
Na pomoc v riešení týchto otázok prichádza naša spoločnosť s ponukou spolupráce na:

Servisné prehliadky filtračných zariadení
- kontrola odsávacieho a odprašovacieho systému vrátane zregulovania systému
- kde patrí aj kontrola filtračných elementov a ich osadenia, kontrola stavu výstužných košov
Výsledkom takejto prehliadky je správa o revízii filtračného zariadenia, ktorá obsahuje návrh opatrení na odstránenie závad vo funkcii zariadení. V praxi je časté zistenie poškodenia filtračného média a nutnosť výmeny filtračných vložiek.

Filtračné textílie a nite
Pred pätnástimi rokmi bola výhradne používaná textília z vlákna PES 700X a už spomínaný vývoj filtračných technológií a filtračnej konfekcie dosiahol v súčasnosti veľký počet typov filtračných textílií a to z nasledovných základných typov vláken:

Vlastnosti podľa typu vlákien používaných na výrobu filtračných materiálov

Zlepšenie jednotlivých vlastností filtračného média bolo dosiahnuté kombináciou jednotlivých syntetických vláken, čo otvára množstvo typov textílií vyrábaných v súčasnosti.

Ďalším zlepšením vlastností je ich povrchová úprava:

Výroba filtračných vložiek
Výroba všetkých druhov filtračných elementov pre všetky typy textilných filtrov
- Filtračné rukávy od 110mm do 450mm do dĺžky 10 m (pre filtre FTB, FTG, EVF, FTP, FR-SP, FR-JET atď.).
- Filtračné kapsy (pre filtre FV, FVÚ, FVÚ-P, FVJ, FKA, FKB, FKC, FVS ZP-K, FK, atď.).
- Filtračné plachtičky
- Textilné výustky od d 250mm do d 400mm dĺžky do 8000mm.

Výber správneho filtračného média, z ktorého je zhotovená filtračná konfekcia, je jedným z najdôležitejších krokov vedúcich k správnej a dlhotrvajúcej funkcii filtračnej stanice. Tento výber je podriadený nasledovným faktorom:
- Technologický proces – znalosť technologického procesu je jednou z podmienok dobrého výbru filtračného média
- Typ regenerácie filtračného zariadenia, pričom sa zvažuje aj filtračná plocha filtračného zariadenia