PASOVÝ DOPRAVNÍKPopis:
Pasový dopravník je určený na podávanie sypkých nelepivých materiálov do teploty max. 170 °C v závislosti od použitia materiálu pásu, pričom odporučená teplota prostredia by mala byť v rozmedzí -25°C až +70°C. Veľkou výhodou je variabilnosť rozmerov. Pasový dopravník je stavebnicovej konštrukcie vyskladaný z modulov dĺžky max. 3m. Jednotlivé moduly sú v tvare kvádra s prírubami na spojenie. Na jednom konci je osadená tzv. hnacia stanica s hnacím valcom, ktorý je upevnený v ložiskách. Na druhom konci je stanica točne, v ktorej je osadený napínací valec, taktiež uložený v ložiskách. Oba konce dopravníka sú uzatvorené ukončovacími dielmi. Celý dopravník je možné zakrytovať odnímateľným krytom. Konštrukcia jednotlivých modulov je samonosná, vyrobená z ocele tr.11. Pasový dopravník má samostatný pohon. Elektroprevodovka je upevnená na konzole priamo na predĺženom konci hriadeľa bubna . Výkon prevodovky sa určuje podľa pracovných podmienok. Po obidvoch stranách celej dĺžky dopravníka je vedené bezpečnostné lanko so spínačom, pre zastavenie dopravníka v prípade nebezpečenstva. Prepravovaný materiál môže vstupovať na dopravník v ľubovoľnom mieste dĺžky dopravníka. Následne je nesený pásom dopravníka až ku koncovej stanici výsypu, kde voľne vypadáva z dopravníka. Pasový dopravník je ustavený na konzolách v mieste spojenia modulov. K týmto konzolám je možnosť priskrutkovať nohy podľa potreby zákazníka. Prívod elektroinštalácie, musí spĺňať podmienky STN 33 2000-3. Pasový dopravník môže pracovať tak v interiéri ako aj v exteriéri. Odporúčaná pracovná poloha dopravníka je maximálne 20° pri hladkom páse. Túto polohu taktiež ovplyvňuje štruktúra prepravovaného materiálu. Pasový dopravník nesmie podávať materiál, ktorý rozmerovo nedokáže prejsť cez ukončovací diel výsypu.

Hlavné časti

1. Hnacia stanica
2. Stanica točne
3. Modul tela 3m (možnosť viacnásobného použitia)
4. Modul tela 2m (možnosť viacnásobného použitia)
5. Modul tela 1m (možnosť viacnásobného použitia)
6. Ukončovací diel 1
7. Ukončovací diel 2