RPERotačné podávače RPE

Označenie RPE 250 znamená: typ a veľkosť podávača

Použitie:
RPE je určený na podávanie suchých nelepivých materiálov do teploty štandardne 150°C, podľa požiadaviek aj vyššej, pri rôznych statických tlakoch. Najvhodnejšie je ho použiť ako vzduchotechnický uzáver výsypiek odlučovačov materiálov, alebo dávkovacie zariadenie.

Popis
Teleso podávača - stator je valcového tvaru s prírubami, odliate zo sivej liatiny, alebo zváranej konštrukcie. V strede má otvor, v ktorom sa otáča rotor s lopatkami. Lopatky rotora počas rotácie podávajú cez rotačný podávač materiál dole. Medzi lopatkami rotora a otvorom statora je vytvorený tesniaci priestor, ktorý oddeľuje výsypku od zariadenia pod podávačom. Rotor je osadený na hriadeli, ktorý sa na koncoch otáča v ložiskách. Ložiská sú uložené v bočných vekách, ktoré sa montujú k telesu podávača. Jeden koniec hriadeľa je predĺžený a je na ňom letmo osadená prevodka s elektromotorom. Na druhom, kratšom konci je osadený kotúč pohonu, ktorý vizuálne signalizuje otáčanie rotora alebo jeho zastavenie.
Podávaný materiál vstupuje do RPE cez hornú prírubu. Padá do medzilopatkového priestoru rotora. Rotor pri otáčaní tento materiál uzatvára medzi lopatky a teleso, čím ho oddeľuje od výsypky a podáva dole. Dole vypadáva z podávača cez dolnú prírubu.
Chod RPE možno kontrolovať vizuálne cez kotúč pohonu.
Umiestnenie RPE navrhuje projektant alebo výrobca EKOTECHNA s.r.o. podľa projekčných podkladov jednotlivých výrobkov a noriem.

Technické parametre
Nová stránka 1
Typ RPE 250 RPE 250 RPE 350 RPE 450
Prevedenie odlievané odlievané  zvárané zvárané
Priemer rotora 200 mm 200 mm 280 mm 360 mm
Otáčky rotora 28 min-1 28 min-1 28 min-1 28 min-1
Maximálna teplota doprav. materiálu  150 °C 150 °C 150 °C 150 °C
Objemová účinnosť 40% 40% 40% 40%
Príkon 0.37 kW 1.1 kW 0.55 kW 0.75 kW
Hmotnosť s pohonom 70 kg 120 kg 100 kg 126 kg
Objemový prietok 15 m3.h-1 15 m3.h-1 21 m3.h-1 27 m3.h-1


Pracovné podmienky
- RPE je určený pre prevádzku v podtlakovej aj pretlakovej časti vzduchotechnického potrubia.
- RPE je určený na podávanie suchých nelepivých materiálov do teploty štandardne 150°C, podľa požiadaviek aj vyššej, pri rôznych statických tlakoch.
- RPE je určený na podávanie suchých nelepivých materiálov, ktoré neobsahujú lepivé častice a nespálené zvyšky kvapalných palív.
- RPE nesmie pracovať v podmienkach, kde nie je zabezpečený odsun podávaného materiálu tak, aby nedošlo k zaplneniu spodnej príruby RPE.
- RPE nesmie podávať materiál, ktorý rozmerovo nedokáže prejsť cez podávač, môže dôjsť k zaseknutiu.
- Pre prípad zaseknutia je RPE vybavený strižným bezpečnostným kolíkom.

Hlavné časti