RVE - PRadiálne ventilátory RVE - P 315 až 1600 Jednostranné sacie

Popis
Ventilátory RVE - P sú radiálne vysokotlakové ventilátory 315, 400, 500, 630, 800, 1000 1250 a 1600, poháňané elektromotormi na priamo. U ventilátorov poháňaných priamo je obežné koleso upevnené priamo na hriadeli elektromotora. Pre rozšírenie výkonu je možné použiť osem rôznych obežných kolies (kolesá č. 1 až 8). K ventilátorom je možné pripojiť regulačné príslušenstvo. Špirálna skriňa je zvarená a v najnižšom bode odvodnená otvárateľným otvorom. V špirále je umiestnený kontrolný otvor. Ventilátory sú spolu s elektromotorom uložené na spoločnej stoličke. Ich kotvenie sa vykonáva priamo na betónový základ, alebo pružne, cez izolátory chvenia (silentbloky). Ventilátory sú vyrábané v normálnom, alebo pancierovanom prevedení. Pancierované prevedenie má zosilnené obežné koleso a špirálna skriňa je zosilnená vložkou z oteruvzdornej ocele. Obežné kolesa sú dynamicky vyvažované tak, aby prenos síl a kmitania na základ bol minimálny.


Použitie
Ventilátory radiálne, vysokotlaké RVE - P - jednostranne sacie sa používajú ako priemyselné v elektrárňach, teplárňach, cementárňach, vápenkách, kameňolomoch, filtračních zariadeniach a všade tam, kde vyhovujú svojimi parametrami a prevedením. Ventilátory normálneho prevedenia sa používajú na prepravu čistých vzdušnín, alebo vzdušnín znečistených jemnými, tuhými, znečisťujúcimi látkami a ventilátory pancierovaného prevedenia na prepravu vzdušnín s abrazívnymi prímesami. Ventilátory nie je možné použiť na prepravu vzdušnín výbušných, vzdušnín s korozívnym charakterom, vzdušnín obsahujúcich vláknitý prach a vzdušnín s prímesami, ktoré by mohli spôsobiť zalepovanie. Ventilátory nie sú plynotesné, a preto nie je možné ich použiť na prepravu vzdušnín škodlivých a zapáchajúcich.


Pracovné podmienky
Ventilátory poháňane na priamo v normálnom prevedení môžu prepravovať len čisté vzdušniny bez abrazívnych prímesí s teplotou -20°C až +70°C. Ventilátory poháňané cez spojku v normálnom prevedení môžu prepravovať vzdušniny bez abrazívnych prímesí s teplotou -20°C až +250°C. Ventilátory v pancierovom prevedení môžu prepravovať vzdušniny s abrazívnymi prímesami, s teplotami rovnakými ako u normálneho prevedenia. Ventilátory veľkosti 800 až 1250, s tepelnou clonou, vyhovujú na prepravu vzdušnín (dymové plyny) až do +400°C. Ventilátory vyhovujú na prepravu vzdušnín a umiestnenie v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu (BNV - ČSN 33 2320), pri teplote okolia -20°C až +40°C. Pri umiestnení ventilátora v otvorených, vonkajších priestoroch sú motory chránené strieškami pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom. Strieška nad motor je dodávaná ako príslušenstvo. Ventilátory je možné prevádzkovať iba v zmysle výrobcom potvrdených parametrov, podľa údajov uvedených na štítku ventilátora.

Hlavné a prípajacie rozmery ventilátorov RVE - P na priamo

Hlavné časti


Označenie ventilátorov
Príklad označenia ventilátora: Ventilátor RVE, P - poháňaný na priamo, veľkosť 630, s obežným kolesom č. 3, N- normálne prevedenie, poloha špirálnej skrine L90°, teplota dopravovanej vzdušniny do +100°C, s regulačným ústrojenstvom ovládaným ručnou pákou a s elektromotorom 1LA7164-2AA66 – otáčky 1460 / min.


Číslo obežného kolesa
Číslo obežného kolesa pre jednu veľkosť ventilátorov sa stanovuje podľa veľkosti a usporiadania ventilátora, pričom jeho hodnota od 1 až po 8 určuje priemer obežného kolesa a počet lopatiek.

Prevedenie ventilátora
Prevedenie ventilátora je označené písmenom:
- ventilátory v normálnom prevedení   – N
- ventilátory v pancierovanom prevedení – P

Poloha špirálnej skrine
Poloha špirálnej skrine a zmysel otáčania obežného kolesa je určená z pohľadu zo strany sania ventilátora.
Možné polohy skrine viď obrázok:


Spôsob chladenia
Spôsob chladenia ložísk ventilátora sa riadi teplotou prepravovanej vzdušniny. Je označovaný druhou doplnkovou číslicou za číslom normy:
- od   0°C do +100°C bez chladiaceho kotúča    - .+1
- nad +100°C do +250°C s chladiacim kotúčom     - .+2
- nad +250°C do +400°C s veľkým chladiacim kotúčom - .+3 (veľkosť 1250)
- nad +250°C do +400°C s tepelnou clonou   - .+4 (veľkosť 800 a 1000)

Regulácia
Ak je požadovaná regulácia výkonu, je možné dodať regulačné ústrojenstvo s označením R1, R2, S1 prípadne S2.
- ovládanie ručnou pákou – R
- ovládanie pákou pre pripojenie servopohonu – S
- umiestnenie páky – 1,2

Výkonové oblasti ventilátorov RVE 315 - 630 - pre konštantné otáčky


Výkonové oblasti ventilátorov RVE 800 - 1250 - pre konštantné otáčky