OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Oceľové konštrukcie sú určene pre rôzne oblasti použitia v stavebnom sektore, priemysle, energetike, drevárskom priemysle a ako súčasť technologických zariadení. Každá oceľová konštrukcia je unikátna a je vyrobená podľa vlastného projektu na základe základných rozmerov, účelu, zaťažení, materiálov, poveternostných vplyvov a podľa požiadaviek zákazníka.
Pre výrobu oceľových konštrukcii sa používajú štandardné oceľové profily IPE a HEA podľa účelu a zaťaženia. Spájané sú so skrutkovými spojmi. Protikorózna ochrana sa prevádza 1x základným a 1x vrchným náterom. U otvorených konštrukcií, v agresívnejšom prostredí, alebo na želanie zákazníka je možné oceľovú konštrukciu žiarovo pozinkovať. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexne cely vývoj, výrobu a montáž oceľových konštrukcii.