O SPOLOČNOSTI EKOTECHNA
Ekotechna s.r.o. Prešov

- vznikla v roku 1995 transformáciou ako následník súkromnej firmy Ekotechna pôsobiacej na Slovensku od roku 1991 so zámerom dodávok priemyselného odlučovania prachu ako ekologické zameranie.

Ekotechna – Ing. Urbánek Tibor sa v počiatkoch zaoberala čiastkovými dodávkami odprašovania a postupne sa tento program rozvinul do dodávok odprašovacích celkov. Nakoľko sa zhromaždili požiadavky na čiastkové a globálne dodávky vzduchotechniky a klimatizácie, naša firma doplnila v roku 1993 svoj program o výrobu a dodávky v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie. Na prelome rokov 1996 a 1997 spoločnosť získala vlastné priestory na podnikanie s možnosťou prudkého rozvoja, čo má za následok obnovu a doplnenie technológie výroby vzduchotechniky k dosiahnutiu najvyššej kvality výroby. V roku 1997 sme započali výrobu filtrov typu FR-SP a PR-JET. Od roku 1999 sme certifikovanými výrobcami týchto filtračných zariadení do prostredia bez nebezpečenstva výbuchu (certifikát č. P/03586/104/4/99 vydaný TSÚ Piešťany) a od roku 1998 aj do výbušného prostredia ST1 a ST2 (certifikát FTZÚ 98 Ex 0962 vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice, uznaný v TSÚ Piešťany).


Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby za výhodných cenových, kvalitatívnych a záručných podmienok stavieb na kľúč.s