PROJEKCIA - komplexná projektová a konštrukčná činnosť v oblasti vzduchotechniky a mimo nej
  MONTÁŹ - zameraná hlavne na montážne prace našich zariadení, ale aj zariadení iných výrobcov
  SERVIS FILTROV - údržba, opravy, revízie, servis a diagnostika našich filtrov a filtrov iných výrobcov
  DIAGNOSTIKA VENTILÁTOROV - údržba, opravy, revízie, servis a diagnostika našich ventilátorov a ventilátorov iných výrobcov
  DIAGNOSTIKA TEXTIL - laboratórne analýzy fyzikálnych a chemických vlastnosti pre určenie vhodnej filtračnej textílie do daného filtračného prostredia