PROJEKCIA

Od vzniku našej firmy sa veľký dôraz kladie na vývoj a technickú prípravu výroby. To vyústilo do založenia Technického oddelenia. Personálnym dopĺňaním a formovaním kolektívu technického oddelenia sme dosiahli stav, kedy sme schopní zabezpečiť kompletný vývoj nových strojov a zariadení, konštrukcie, projektovanie, dokumentácie nielen z oblasti vzduchotechniky. Naše technické oddelenie sa zaoberá vývojom jednotlivých samostatných časti či konštrukčných celkov, ale aj celých výrobných liniek. Ku svojej práci využívame profesionálny software pre projektovanie 3D modelov - Autodesk Inventor. Vytvorenie 3D modelu nám umožňuje veľmi pružne reagovať na prípadne zmeny v projekte. Pre vytvorenie technickej dokumentácie len v 2D používame Autodesk AutoCAD ktorého formát DWG je štandardom v 2D projektovaní.
  
Na naše technické oddelenie sa môžete obrátiť, pokiaľ sa jedná o:
- zabezpečenie vývoja nového výrobku v celom rozsahu
- projekcia výrobných liniek strojov a zariadení
- spracovanie konštrukčnej dokumentácie
- spracovanie technologických postupov
- spracovanie technických špecifikácií strojov a zariadení, návodov na obsluhu a katalógov náhradných dielov
- spracovanie podkladov a spolupráca pri certifikácii výrobku