DIAGNOSTIKA TEXTIL

Laboratórne analýzy
- Analýza prachov
Na stanovenie fyzikálnych a chemických vlastností je vhodné vykonať chemicko-fyzikálny rozbor prostredia v ktorom má filtračné médium spoľahlivo pracovať.Mikroskopické snímky prachu


- Komplexné fyzikálne analýzy filtračných materiálov
Na základe tejto analýzy je možné zistiť stav a správanie sa textílie v danom filtračnom prostredí.

Mikroskopické snímky filtračných textílií