SERVIS FILTROVEkotechna s.r.o. Prešov vykonáva servis nielen našich filtrov ale aj filtrov cudzích výrobcov a to aj po záručnej dobe. Sme vybavení modernými diagnostickými prístrojmi čo nám umožňuje včasne upozorniť na vznikajúce alebo už vzniknuté problémy. Môžeme ponúknuť diagnostiku tlakových pomerov filtra, tesnosti filtra, celistvosť filtračných vložiek a zhodnotenie fázy životnosti filtračných vložiek, nastavenie tlakov, objemových prietokov, nastavenie chodu regenerácie, elektrorevízia atď . Preto po diagnostike môžeme navrhnúť opatrenia ktoré zabránia zhoršovaniu technického stavu a účinnosti zariadenia, alebo odstránia už vzniknutý technický stav.