DIAGNOSTIKA VENTILÁTOROVNaša spoločnosť vykonáva diagnostiku nielen našich ventilátorov, ale aj ventilátorov cudzích výrobcov a to aj po záručnej dobe. Sme vybavený modernými diagnostickými prístrojmi čo nám umožňuje včasne upozorniť na vznikajúce alebo už vzniknuté problémy. Môžeme ponúknuť diagnostiku vibrácii, vyvažovanie, zhodnotenie tlakových pomerov v zariadení, súosovosť hriadeľov, ustavovanie remeníc atď . Preto po diagnostike môžeme navrhnúť opatrenia, ktoré zabránia zhoršovaniu technického stavu zariadenia, alebo odstránia už vzniknutý technický stav.