FR-SP

Látkový rukávový filter so spätným preplachom FR-SP

Popis:
Označenie filtra FR-SP X/Y-Z znamená:
Filter Rukávový so Spätným Preplachom filtračnej plochy X m2 a s počtom komôr Y, Z – Zateplenie filtra (u nezateplených filtrov sa daný údaj vynecháva).
Látkové rukávové filtre so spätným preplachom (FR-SP) sú určené pre filtráciu tuhých znečisťujúcich látok, ktoré v zmesi so vzduchom nevytvárajú horľavú alebo výbušnú zmes. Pre horľavé alebo výbušné zmesi je vhodné Ex prevedenie do výbušného prostredia. Sú určené pre cementárne, vápenky, kameňolomy, keramické prevádzky, zlievárne, metalurgiu, spracovanie kŕmnych zmesí a iné.
Filtre sú riešené pre podtlakový vzduchotechnický systém. Výhodou je možnosť vyššieho zaťaženia filtračného procesu. Filter je stavebnicovej konštrukcie so zvisle osadenými rukávmi priemeru 150mm. Výsypka je riešená ako ihlanová alebo žľabová, podľa veľkosti filtračnej stanice. Na ňu je možné napojiť rotačný podávač, závitkový dopravník, alebo závažovú dvojklapku, ktoré slúžia k doprave zachytených tuhých znečisťujúcich látok k priestoru výsypky pri súčasnom oddelení a utesnení pracovnej časti filtra od okolia.
Povrchová úprava pri zateplení FR-SP je prevedená pozinkovaným trapézovým plechom s izoláciou proti kondenzácii pár na stenách. Otváravé časti filtra ako aj samotná konštrukcia filtra sú z oceľového materiálu tr. 11 opatrené základným náterom a akrylátovým dvojnásobným emailom odtieň E5300, alebo podľa požiadavky do farebného odtieňu určeného investorom.

Tabuľka radu filtrov FR-SP
Tabuľka radu filtrov FR-SP
Rukávové         filtre Filtračná plocha Rozmer   d sanie Qv                            min          max Qv                               min              max Spotreba stl. vzd. Hmotnosť M Dĺžka skrine Šírka skrine Výška skrine
OFF LINE m2  mm m3.s-2  m3.h-2 (Nm3.h-1) kg mm mm mm
FR - SP     32/4     31,7    225     0,60         1,11    2166 3990    1,4    1272 1860 1490 1900
FR - SP     50/4     52,8    315     1,00         1,85    3610 6650    1,4    1696 1860 1490 2700
FR - SP   100/4   101,8    355     1,93         3,56    6962 12825    1,4    2386 2620 1870 2700
FR - SP   130/4   127,2    400     2,42         4,45    8703 16032    1,4    2742 2620 1870 3200
FR - SP   150/6   152,7    500     2,90         5,34    10443 19238    2,2    3149 3880 1870 2700
FR - SP   230/6   229,0    450     4,35         8,02    15665 28857    2,2    4060 3880 1870 3700
FR - SP   190/6   186,6    630     3,55         6,53    12764 23513    2,2    3451 3880 2250 2700
FR - SP   280/6   279,9    710     5,32         9,80    19146 35269    2,2    4422 3880 2250 3700
FR - SP   325/7   326,6    800     6,20       11,43    22337 41148    2,5    4926 4510 2250 3700
FR - SP   375/8   373,2    900     7,09       13,06    35528 47026    2,9    5430 5140 2250 3700
FR - SP   500/9   489,9    1000     9,31       17,14    33506 61721    3,2    6569 5770 2250 4200
FR - SP   100Ex   101,8    355     1,93         3,56    6962 12825    1,4    3800 262 187 270


Technické parametre FR – SP

- Teplotný rozsah od -10°C do 150°C (240°C)
- Maximálna tlaková strata 1800 Pa
- Vstupná zaprášenosť max. 120 g.m-3
- Lepivosť častíc pod 0,5 %
- Max. výstupná koncentrácia TL 15mg.m-3 (podľa požiadaviek až 5 mg.m-3 )
- Max. tlakový rozsah straty filtra 500 Pa
- Druh použitej textílie – podľa podmienok odberateľa
- Filtračná plocha u jednotky 32 až 500 m2
- Filtračná rýchlosť 1,1 až 3,5 cm.s-1 
- Životnosť filtračnej textílie cca 6000 hod. prev. (v závislosti od prevádzkových podmienok)
- Spotreba stlačeného vzduchu (JET) 1m3 .h-1 
- Regenerácia zabezpečená spätným preplachom vysokotlakovým ventilátorom