PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWA
Ekotechna s.r.o. Prešov

- Powstała w 1995 roku jako następca transformacji Ekotechna prywatnych firm działających na Słowacji od 1991 roku w celu świadczenia pyłów przemysłowych ekologiczne ostrości.

Ekotechna - inż. Tibor Urbanek się zająć na początku części dostaw rozpylania i stopniowo rozwinął tę programu dostaw odpylające jednostek. Jak zebrane wymagania dotyczące częściowego i globalnej podaży i klimatyzacji nasza firma dodaje program w 1993 r. w sprawie produkcji i dostawy wentylacji i klimatyzacji. Na przełomie 1996 i 1997 spółka nabyła własne pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej z możliwością szybkiego rozwoju, w wyniku rehabilitacji i technologii produkcji uzupełnienie powietrza w celu osiągnięcia najwyższej jakości produkcji. W 1997 r. rozpoczęliśmy produkcję filtrów typu FR-SP i PR-JET. Od 1999 roku posiadamy certyfikaty producentów sprzętu filtracji w środowisku bez zagrożenia wybuchem (P/03586/104/4/99 No zaświadczenie wydane Piestany TSU), a od 1998 także w wybuchu-ST1 i ST2 (98 FTZÚ Ex zaświadczenie wydane FTZÚ 0962 Ostrava-Radvanice uznanych w Piestany TSU).


Chcemy oferować nasze usługi po korzystnej cenie, jakości i gwarancji na kľúč.s budowy.