RSE - G

Radiálne ventilátory RSE - G 250 až 2000 Jednostranne sacie

Popis
Ventilátory RSE - G sú radiálne stredotlaké ventilátory veľkosti 250 - 2000, všetky bez regulácie výkonu, poháňané elektromotormi cez remenice a remene. U ventilátorov na remeň je koleso upevnené letmo na hriadeli ventilátora.
Pri teplote vzduchu nad +100 C? sú ložiská chladené chladiacim kotúčom, nasadeným na hriadeli medzi špirálnou a ložiskovou skriňou.
Špirálna skriňa je zvarená a v najnižšom bode odvodnená otvárateľným otvorom. V špirále je umiestnený kontrolný otvor. Ventilátory sú spolu s elektromotorom uložené na spoločnej stoličke. Ich kotvenie sa vykonáva priamo na betónový základ, alebo pružne, cez izolátory chvenia (silentbloky).
Ventilátory sú vyrábané v normálnom, alebo pancierovanom prevedení. Pancierované prevedenie má zosílnené obežné koleso a špirálna skriňa je zosílnená vložkou z oteruvzdornej ocele. Obežné kolesa sú dynamicky vyvažované tak, aby prenos síl a kmitania na základ bol minimálny.

Použite
Ventilátory radiálne, stredotlaké RSE - jednostranne sacie sa používajú všade tam, kde vyhovujú svojimi parametrami a prevedením, prevažne pre priemyselné, vetracie a odsávacie zariadenia pre dopravu dymových plynov k vytvoreniu umelého ťahu kotlov.
Ventilátory normálneho prevedenia sa používajú na prepravu čistých vzdušnín, alebo vzdušnín znečistených jemnými, tuhými, znečisťujúcimi látkami a ventilátory pancierovaného prevedenia na prepravu vzdušnín s abrazívnymi prímesami.
Ventilátory nie je možné použiť na prepravu vzdušnín výbušných, vzdušnín s korozívnym charakterom, vzdušnín obsahujúcich vláknitý prach a vzdušnín s prímesami, ktoré by mohli spôsobiť zalepovanie. Ventilátory nie sú plynotesné, a preto nie je možné ich použiť na prepravu vzdušnín škodlivých a zapáchajúcich.

Pracovné podmienky
Ventilátory poháňané na priamo v normálnom prevedení môžu prepravovať vzdušniny bez abrazívnych prímesí s teplotou -20°C až +300°C.
Ventilátory v pancierovom prevedení môžu prepravovať vzdušniny s abrazivnými prímesami, s teplotami rovnakými ako u normálneho prevedenia.
Ventilátory pre vzdušniny a prostredie bez nebezpečenstva výbuchu (BNV - TSN 33 2320) je možné použiť pre dopravované vzdušniny (dymové plyny) od -20°C až +300°C, pri teplote okolia -15°C až +40°C.
Ventilátory pre vzdušniny a prostredie SNV1 a SNV2 je možné použiť pre dopravované vzdušniny od -20°C až +80°C.
Pri umiestnení ventilátora v otvorených, vonkajších priestoroch sú motory chránené strieškami pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom. Strieška nad motor je dodávaná ako príslušenstvo.
Ventilátory je možné prevádzkovať iba v zmysle výrobcom potvrdených parametrov, podľa údajov uvedených na štítku ventilátora.

Označenie ventilátorov
Príklad označenia ventilátora: Ventilátor RSE, veľkosť 560, poháňaný cez spojku, poloha špirálnej skrine P90°, teplota dopravovanej vzdušniny do +80°C, určený pre prostredie SNV a s elektromotorom 1LA7107-4AA66 – otáčky 1420 min-1.Materiál
Ventilátory sú vyrobené z plechu a profilového materiálu z ocele tr. 11 a 17. Ložiskové telesá sú odliatky, náboje obežných kôl odliatky alebo zvarence. Chladiace kotúče sú z hliníkovej zliatiny.

Povrchová úprava
Povrchová úprava ventilátorov normálneho prevedenia je vykonaná 1x základným a 2x vrchným náterom na opieskovaný povrch zvonku i z vnútra, ľubovoľným odtieňom. U pancierovaného prevedenia 1x základným náterom na opieskovaný povrch zvonku i z vnútra a 2x vrchným náterom zvonku, ľubovoľným odtieňom, pokiaľ nie je v hospodárskej zmluve dohodnuté inak.

Príslušenstvo
K ventilátorom sa ako príslušenstvo dodáva:
regulačné ústrojenstvo
rozbehová klapka
posuvný rýchlouzáver
tlmiaca vložka na vstupe
tlmiaca vložka na výstupe
pružné uloženie – silentbloky
ochranná mriežka sacieho hrdla
ochranná strieška elektromotora

Príslušenstvo nie je súčasťou dodávky ventilátora, nutné je ho zvlášť doobjednať.