RPGRotačné podávače RPG

Označenie RPG 250 znamená: typ a veľkosť podávača

Použitie
RPG je určený na podávanie suchých nelepivých materiálov do teploty max 80°C o rôznych statických tlakoch. Najvhodnejšie je ho použiť ako uzáver výsypiek odlučovačov materiálov.

Popis
Teleso podávača je oválneho tvaru s prírubami, zvárané z oceli tr.11. V strede má otvor, v ktorom sa otáča rotor s lopatkami, na ktorých sú upevnené gumové lamely. Lopatky rotora počas rotácie podávajú cez rotačný podávač materiál smerom dole. Rotor je osadený na hriadeli, ktorá sa na koncoch otáča v ložiskách. Ložiská sú uložené v konzolách, upevnených spolu s bočnými vekami ku telesu podávača. Jeden koniec hriadeľa je predlžený, na ktorom je nasadená prevodovka s elektromotorom. Na druhom, kratšom konci je osadený kotúč pohonu, ktorý vizuálne signalizuje otáčanie rotora, alebo jeho zastavenie. Alebo je na ložisku osadená konzola pre snímač otáčok rotora, pričom rotačný prerušovač je osadený na otáčajúcej sa hriadeli.
Podávaný materiál vstupuje do RPG cez hornú prírubu. Padá do medzilopatkového priestoru rotora. Rotor pri otáčaní tento materiál uzatvára medzi lopatky a teleso, čím ho oddeľuje od výsypky a podáva dole, kde vypadáva z podávača cez dolnú prírubu do ďalšieho zariadenia.
Chod RPG možno kontrolovať vizuálne cez kotúč pohonu, alebo elektronicky pomocou snímača a magnetického prerušovača.
Prívod elektroinštalácie, musí spĺňať podmienky STN 33 2000-3.
Umiestnenie RPG navrhuje projektant alebo výrobca EKOTECHNA s.r.o. podľa projekčných podkladov jednotlivých výrobkov a noriem.

Technické parametre
Nová stránka 1
Typ RPG 250 RPG 250 RPG 350 RPG 450
Prevedenie odlievané odlievané  zvárané zvárané
Priemer rotora 200 mm 200 mm 280 mm 360 mm
Otáčky rotora 28 min-1 28 min-1 28 min-1 28 min-1
Maximálna teplota doprav. materiálu  150 °C 150 °C 150 °C 150 °C
Objemová účinnosť 40% 40% 40% 40%
Príkon 0.37 kW 1.1 kW 0.55 kW 0.75 kW
Hmotnosť s pohonom 70 kg 120 kg 100 kg 126 kg
Objemový prietok 15 m3.h-1 15 m3.h-1 21 m3.h-1 27 m3.h-1


Pracovné podmienky
- RPG je určený pre prevádzku v podtlakovej aj pretlakovej časti vzduchotechnického potrubia.
- RPG je určený na podávanie suchých nelepivých materiálov do teploty štandardne 80°C, podľa požiadaviek aj vyššej, pri rôznych statických tlakoch.
- RPG je určený na podávanie suchých nelepivých materiálov, ktoré neobsahujú lepivé častice a nespálené zvyšky kvapalných palív.
- RPG nesmie pracovať v podmienkach, kde nie je zabezpečený odsun podávaného materiálu tak, aby nedošlo k zaplneniu spodnej príruby RPG.
- RPG nesmie podávať materiál, ktorý rozmerovo nedokáže prejsť cez podávač, môže dôjsť k zaseknutiu.
- Pre prípad zaseknutia je RPG vybavený strižným bezpečnostným kolíkom.

Hlavné časti