HD POTRUBIEPopis
HD potrubie sa používa v zvlášť ťažkých prevádzkových podmienkach sýtenej výsokotlakej pneudoprave. Využívajú sa u pneumatickej dopravy silne a stredne abrazívnych materiálov. Pre rýchle opotrebovanie je pre HD potrubie charakteristická vysoká hrúbka materiálov. Používajú sa tu tiež HD kolena s vymeniteľnými chrbátami. HD potrubie je vyrábané z ocele tr. 11. Štandardné sa vyrábajú vo veľkostiach od d101,6mm do d355,6mm. Povrchová úprava je realizovaná 1x protikoróznym základným náterom, v prípade doobjednania vrchným náterom podľa výberu, resp. otryskaním pred povrchovou úpravou.

Hlavné a pripájacie rozmery HD potrubia